Σταθμός Μέτρησης Καρλόβασι Σάμου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Λιμάνι Καρλοβάσου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.685597, 37.793408 / 11 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 08/07/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 38 °C
Τελευταία ενημέρωση 14/09/2014
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.19
0.88%
(114.16)
0.2
0.92%
(108.45)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.22
1.01%
(98.59)
3.37
15.54%
(6.44)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.22
0.69%
(145.23)
3.81
11.92%
(8.39)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως