Σταθμός Μέτρησης Βαθύ Σάμου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημοτικό Γηροκομείο Βαθέος
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.978181, 37.753553 / 7 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 14/09/2011
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 22 °C
Τελευταία ενημέρωση 15/02/2016
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
2.65
12.22%
(8.18)
3.1
14.29%
(7)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.32
1.48%
(67.78)
3.81
17.57%
(5.69)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.26
0.81%
(122.88)
4.62
14.46%
(6.92)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως