Σταθμός Μέτρησης Φούρνοι Κορσεών
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημαρχείο Φούρνων Κορσεων
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.480189, 37.576226 / 5 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 05/12/2011
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 23 °C
Τελευταία ενημέρωση 27/10/2012
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.38
1.75%
(57.08)
0.52
2.4%
(41.71)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.21
0.97%
(103.29)
1.11
5.12%
(19.54)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.31
0.97%
(103.06)
2.47
7.73%
(12.94)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως