Σταθμός Μέτρησης Νάουσα Πάρου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Νάουσα Πάρου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.234853, 37.12311 / 15 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 01/09/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 8 °C
Τελευταία ενημέρωση 28/12/2016
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
1.34
6.18%
(16.19)
2.18
10.05%
(9.95)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.29
1.34%
(74.79)
3.64
16.78%
(5.96)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.97
3.04%
(32.94)
2.9
9.08%
(11.02)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως