Σταθμός Μέτρησης Αντίπαρος
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Αντίπαρος
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.08251, 37.039901 / 10 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 18/02/2009
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 22 °C
Τελευταία ενημέρωση 05/10/2017
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.72
3.32%
(30.13)
1.1
5.07%
(19.72)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.26
1.2%
(83.42)
1.88
8.67%
(11.54)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.44
1.38%
(72.61)
3.06
9.58%
(10.44)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως