Σταθμός Μέτρησης Γαλήνη Νάξου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κοινοτικό Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλήνης
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.424517, 37.117865 / 16 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 16/12/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 32 °C
Τελευταία ενημέρωση 30/07/2013
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.23
1.06%
(94.3)
0.4
1.84%
(54.23)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.21
0.97%
(103.29)
1.04
4.79%
(20.86)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
1.42
4.44%
(22.5)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως