Σταθμός Μέτρησης Γαλήνη Νάξου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κοινοτικό Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλήνης
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.424517, 37.117865 / 16 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 16/12/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 5 °C
Τελευταία ενημέρωση 07/01/2019
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
2.62
12.08%
(8.28)
6.38
29.41%
(3.4)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.25
1.15%
(86.76)
4.6
21.21%
(4.72)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.26
0.81%
(122.88)
5.28
16.53%
(6.05)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως