Σταθμός Μέτρησης Οίας - Σαντορίνη
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κοινοτικό γραφείο Οίας - Σαντορίνη
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.37447, 36.46175 / 144 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 16/02/2010
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 33 °C
Τελευταία ενημέρωση 29/07/2015
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.33
1.52%
(65.73)
0.57
2.63%
(38.05)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.26
1.2%
(83.42)
2.49
11.48%
(8.71)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.56
1.75%
(57.05)
2.25
7.04%
(14.2)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως