Σταθμός Μέτρησης Ανάφη
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Γυμνάσιο Ανάφης
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.76867, 36.35373 / 222 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 16/02/2010
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 14 °C
Τελευταία ενημέρωση 26/03/2015
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.58
2.67%
(37.4)
0.79
3.64%
(27.46)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.28
1.29%
(77.46)
8.99
41.45%
(2.41)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.25
0.78%
(127.8)
8.99
28.14%
(3.55)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως