Σταθμός Μέτρησης Φοίνικας Σύρου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Γραφείο Κοινότητας Φοίνικα Σύρου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 24.881381, 37.402525 / 10 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 11/06/2018
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 34 °C
Τελευταία ενημέρωση 16/07/2018
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.41
1.89%
(52.9)
0.46
2.12%
(47.15)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.51
2.35%
(42.53)
5.71
26.33%
(3.8)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.21
0.66%
(152.14)
0.7
2.19%
(45.64)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως