Σταθμός Μέτρησης Αρχάγγελος Ρόδου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημαρχείο Αρχάγγελου (Βασιλέως Παύλου και Κύπρου)
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 28.116667, 36.213333 / 165 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 04/09/2012
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 31 °C
Τελευταία ενημέρωση 22/05/2018
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.20
0.92%
(108.45)
0.2
0.92%
(108.45)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
1.38
6.36%
(15.72)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
1.52
4.76%
(21.02)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως