Σταθμός Μέτρησης Κάμειρος Ρόδου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κάμειρος Ρόδου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 27.966444, 36.258551 / 292 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 08/11/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 16 °C
Τελευταία ενημέρωση 21/01/2019
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.30
1.38%
(72.3)
1.96
9.04%
(11.07)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.33
1.52%
(65.73)
2.62
12.08%
(8.28)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
2.73
8.54%
(11.7)




Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως