Σταθμός Μέτρησης Κάμειρος Ρόδου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κάμειρος Ρόδου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 27.966444, 36.258551 / 292 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 08/11/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 19 °C
Τελευταία ενημέρωση 20/06/2015
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.20
0.92%
(108.45)
0.29
1.34%
(74.79)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.33
1.52%
(65.73)
2.62
12.08%
(8.28)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
2.73
8.54%
(11.7)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως