Σταθμός Μέτρησης Κάσος
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κτίριο Δημαρχείας Κάσου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.921629, 35.417005 / 7 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 24/11/2011
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 16 °C
Τελευταία ενημέρωση 21/12/2015
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.21
0.97%
(103.29)
0.23
1.06%
(94.3)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.27
1.24%
(80.33)
1.32
6.09%
(16.43)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.55
1.72%
(58.09)
1.49
4.66%
(21.44)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως