Σταθμός Μέτρησης Κώς
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πλατεία Ελευθερίας
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 27.288616, 36.892985 / 10 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 01/11/2013
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 30 °C
Τελευταία ενημέρωση 08/09/2017
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
1.38
6.36%
(15.72)
1.8
8.3%
(12.05)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.76
3.5%
(28.54)
2.79
12.86%
(7.77)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
1.49
4.66%
(21.44)
3.58
11.21%
(8.92)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως