Σταθμός Μέτρησης Πάτμος
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημοτκό Σχολείο Πάτμου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.550403, 37.309575 / 150 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 08/09/2014
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 15 °C
Τελευταία ενημέρωση 06/02/2017
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
5.68
26.19%
(3.82)
6.02
27.75%
(3.6)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.5
2.31%
(43.38)
1.1
5.07%
(19.72)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
1.05
3.29%
(30.43)
3.77
11.8%
(8.47)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως