Σταθμός Μέτρησης Κάμπος Πάτμου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κάμπος Πάτμου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.560335, 37.348684 / 80 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 14/04/2015
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 15 °C
Τελευταία ενημέρωση 07/02/2017
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.22
1.01%
(98.59)
0.58
2.67%
(37.4)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
1.83
8.44%
(11.85)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
1.87
5.85%
(17.09)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως