Σταθμός Μέτρησης Βαρβάσι Χίου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Βαρβάσι Χίου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.125911, 38.346928 / 71 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 28/09/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 32 °C
Τελευταία ενημέρωση 01/08/2016
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.23
1.06%
(94.3)
0.31
1.43%
(69.97)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
8.99
41.45%
(2.41)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.25
0.78%
(127.8)
8.99
28.14%
(3.55)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως