Σταθμός Μέτρησης Δημαρχείο Χίου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημαρχείο Χίου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.135875, 38.371433 / 10 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 10/07/2011
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 17 °C
Τελευταία ενημέρωση 15/11/2013
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
1.15
5.3%
(18.86)
1.55
7.15%
(13.99)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.28
1.29%
(77.46)
2.64
12.17%
(8.22)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.84
2.63%
(38.04)
2.77
8.67%
(11.53)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως