Σταθμός Μέτρησης Καλλονή
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλλονής
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.208178, 39.234499 / 10 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 24/01/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 24 °C
Τελευταία ενημέρωση 30/03/2013
Παρατηρήσεις Ο σταθμός έχει απεγκατασταθεί
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.20
0.92%
(108.45)
0.2
0.92%
(108.45)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
2.73
12.59%
(7.95)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.22
0.69%
(145.23)
0.82
2.57%
(38.96)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως