Σταθμός Μέτρησης Πόλη Μυτιλήνης
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση 1o Γυμνάσιο Μυτιλήνης
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.554161, 39.104781 / 10 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 25/01/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 7 °C
Τελευταία ενημέρωση 19/01/2018
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.29
1.34%
(74.79)
0.39
1.8%
(55.62)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.23
1.06%
(94.3)
2.56
11.8%
(8.47)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.37
1.16%
(86.35)
0.79
2.47%
(40.44)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως