Σταθμός Μέτρησης Μούδρος Λήμνου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημαρχείο Μούδρου, Λήμνος
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.2698, 39.8746 / 23 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 26/05/2011
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 28 °C
Τελευταία ενημέρωση 23/07/2014
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.67
3.09%
(32.37)
0.8
3.69%
(27.11)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.21
0.97%
(103.29)
1.51
6.96%
(14.36)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.4
1.25%
(79.88)
2.58
8.08%
(12.38)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως