Όρια ασφαλούς έκθεσης (σημειώνεται το αυστηρότερο όριο κάθε φασματικής περιοχής)
Υπηρεσίες Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου (V/m)
Ραδιοφωνία FM (88-108 MHz)
21.69
Τηλεόραση VHF (109-300 MHz)
21.69
Τηλεόραση UHF (450-860 MHz)
31.23
Κινητή τηλεφωνία GSM900 (885-960 MHz)
33
Κινητή τηλεφωνία DCS1800 (1710-1880 MHz)
46.18
Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς (2100 MHz)
47.25