Σταθμός Μέτρησης Κουμαίικα Σάμου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημοτικό Σχολείο, Κουμαίικα
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.746824, 37.708449 / 200 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 03/02/2015
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 30 °C
Τελευταία ενημέρωση 22/05/2018
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.20
0.92%
(108.45)
0.34
1.57%
(63.79)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
0.89
4.1%
(24.37)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.21
0.66%
(152.14)
1.57
4.91%
(20.35)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως