Σταθμός Μέτρησης Πυθαγόρειο
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Παιδικός Σταθμός, Πυθαγόρειο
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.935394, 37.690359 / 14 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 04/03/2015
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 20 °C
Τελευταία ενημέρωση 23/03/2016
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.24
1.11%
(90.38)
0.33
1.52%
(65.73)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
1.88
8.67%
(11.54)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.21
0.66%
(152.14)
3.43
10.74%
(9.31)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως