Σταθμός Μέτρησης Χώρα Νάξου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Παπαβασιλείου & Πρωτοπαπαδάκη
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.375196, 37.103262 / 15 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 29/04/2007
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 19 °C
Τελευταία ενημέρωση 25/01/2014
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
1.21
5.58%
(17.93)
1.35
6.22%
(16.07)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.27
1.24%
(80.33)
1.77
8.16%
(12.25)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.48
1.5%
(66.56)
2.79
8.73%
(11.45)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως