Σταθμός Μέτρησης Θηρεσία
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Γυμνάσιο Θηρεσιάς
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.345715, 36.436737 / 182 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 16/02/2010
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 15 °C
Τελευταία ενημέρωση 27/12/2013
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.16
0.74%
(135.56)
0.55
2.54%
(39.44)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
2.75
12.68%
(7.89)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.21
0.66%
(152.14)
2.83
8.86%
(11.29)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως