Σταθμός Μέτρησης Απολλωνία Σίφνου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Δημαρχείο Σίφνου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 24.723562, 36.973865 / 187 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 08/06/2011
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 25 °C
Τελευταία ενημέρωση 22/05/2018
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.24
1.11%
(90.38)
0.46
2.12%
(47.15)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.2
0.92%
(108.45)
1.71
7.88%
(12.68)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
1.68
5.26%
(19.02)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως