Σταθμός Μέτρησης Ρόδος, Λεωφόρος Λίνδου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Ρόδος, Λεωφόρος Λίνδου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 28.21292, 36.414875 / 102 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 11/10/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 15 °C
Τελευταία ενημέρωση 21/12/2013
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
2.55
11.76%
(8.51)
2.64
12.17%
(8.22)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
2.7
12.45%
(8.03)
4.59
21.16%
(4.73)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.37
1.16%
(86.35)
4.08
12.77%
(7.83)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως