Σταθμός Μέτρησης Νομαρχία Δωδεκανήσων
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Νομαρχία Δωδεκανήσων (Πλατεία Εβδόμης Μαρτίου)
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 28.224719, 36.451608 / 4 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 27/07/2009
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 17 °C
Τελευταία ενημέρωση 07/04/2014
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.28
1.29%
(77.46)
0.81
3.73%
(26.78)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.78
3.6%
(27.81)
4.04
18.63%
(5.37)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.3
0.94%
(106.5)
2.58
8.08%
(12.38)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως