Σταθμός Μέτρησης Βενετόκλειο Σχολείο Ρόδου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Βενετόκλειο Σχολείο Ρόδου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 28.220833, 36.435833 / 25 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 04/09/2012
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 21 °C
Τελευταία ενημέρωση 17/11/2017
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.21
0.97%
(103.29)
1.85
8.53%
(11.72)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.81
3.73%
(26.78)
3.14
14.48%
(6.91)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
3.02
9.45%
(10.58)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως