Σταθμός Μέτρησης Βενετόκλειο Σχολείο Ρόδου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Βενετόκλειο Σχολείο Ρόδου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 28.220833, 36.435833 / 25 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 04/09/2012
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 25 °C
Τελευταία ενημέρωση 14/05/2018
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.22
1.01%
(98.59)
1.33
6.13%
(16.31)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.76
3.5%
(28.54)
3.14
14.48%
(6.91)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.2
0.63%
(159.75)
3.02
9.45%
(10.58)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως