Σταθμός Μέτρησης Άγρα
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Γυμνάσιο Άγρας
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.059237, 39.160722 / 488 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 24/01/2008
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 29 °C
Τελευταία ενημέρωση 22/05/2018
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.26
1.2%
(83.42)
0.29
1.34%
(74.79)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.22
1.01%
(98.59)
2.96
13.65%
(7.33)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.21
0.66%
(152.14)
3.41
10.67%
(9.37)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως