Σταθμός Μέτρησης Μυστεγνά
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Κοινοτικό Γραφείο, Μυστεγνά Λέσβου
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 26.461453, 39.211681 / 90 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 14/07/2007
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 13 °C
Τελευταία ενημέρωση 23/11/2016
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
0.20
0.92%
(108.45)
0.33
1.52%
(65.73)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.22
1.01%
(98.59)
8.99
41.45%
(2.41)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
0.23
0.72%
(138.91)
8.99
28.14%
(3.55)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως