Σταθμός Μέτρησης Μύρινα Λήμνου
Φωτογραφίες Σταθμού Μέτρησης Θέση Σταθμού Μέτρησης
 
Στοιχεία Μετρητικού Σταθμού
Διεύθυνση Παπουτσίδειο Δημοτικό Μέγαρο Μύρινας
Γεωγραφικό μήκος, Πλάτος / Υψόμετρο 25.0602, 39.8767 / 12 μέτρα
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 26/05/2011
Θερμοκρασία (τελ. ενημ.*) 21 °C
Τελευταία ενημέρωση 15/11/2017
 
Ενεργός ένταση ηλεκτρικού πεδίου (μέση τιμή εξαλέπτου)
Περιοχή Συχνοτήτων
Αυστηρότερο
όριο (V/m) oria
Μέση τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
Μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή (V/m)
Ποσοστό επί του ορίου (Φορές κάτω από το όριο) oria
100kHz - 3GHz
21.69
2.06
9.5%
(10.53)
2.49
11.48%
(8.71)

100kHz-900MHz
(Ραδιοφωνία-Τηλεόραση)

21.69
0.36
1.66%
(60.25)
3.22
14.85%
(6.74)

900MHz - 3GHz
(Κινητή τηλεφωνία)

31.95
1.44
4.51%
(22.19)
3.37
10.55%
(9.48)
Διάγραμμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου την τελευταία εβδομάδα

Δημιουργία γραφήματος
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως